GIỜ HỌC

Luôn tạo dựng nội dung giảng dạy phong phú để du học sinh không chỉ được học tiếng Nhật cần thiết để thi lên các trường Đại học, Cao học hay trường chuyên môn mà còn được học các kiến thức tổng hợp về đời sống và trải nghiệm văn hóa bản địa.