日本語 /  中文 /  English  /   Tiếng Việt

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Không chỉ dạy du học sinh các kiến thức về tiếng Nhật cần thiết để học lên cao mà còn hỗ trợ về đời sống cho các em.
Chúng tôi luôn chào đón các vị giáo viên có cùng nguyện vọng, muốn trở thành cầu nối thông qua việc "Giảng dạy tiếng Nhật" để giúp cho mọi người trên khắp thế giới trở nên "yêu thích tiếng Nhật"