HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC NHẬP CẢNH NHẬT BẢN 

Với kinh nghiệm dày dặn và phong phú trong tư vấn, chúng tôi luôn tôn trọng “Bản sắc riêng” và “con đường tương lai” của từng ứng viên đến với nhà trường. Sau đây là hướng dẫn về Thủ tục trước nhập cảnh Nhật bản Thủ tục sau nhập cảnh Nhật Bản.

THỦ TỤC TRƯỚC NHẬP CẢNH

     
NỘP HỒ SƠ CHO TRƯỜNG TRONG THỜI HẠN ĐĂNG KÝ
XÉT DUYỆT HỒ SƠ/PHỎNG VẤN QUA MẠNG
NHÀ TRƯỜNG CHO PHÉP NHẬP HỌC
NỘP HỒ SƠ CHO CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH・CHỜ XÉT DUYỆT/XIN CẤP HỘ CHIẾU
CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
SAU KHI NHẬN ĐƯỢC HỌC PHÍ, NHÀ TRƯỜNG SẼ GỬI "GIẤY BÁO NHẬP HỌC" VÀ "GIẤY CHỨNG NHẬN TƯ CÁCH LƯU TRÚ" VỀ
NHẬN ĐƯỢC HỒ SƠ VÀ MANG ĐI XIN VISA TẠI ĐẠI SỨ QUÁN/ LÃNH SỰ QUÁN NHẬT, CHỜ KẾT QUẢ
TRONG VÒNG 3 THÁNG KỂ TỪ NGÀY CẤP CỦA 'GIẤY CHỨNG NHẬN TƯ CÁCH LƯU TRÚ' PHẢI NHẬP CẢNH SANG NHẬT

THỦ TỤC SAU NHẬP CẢNH

     
TẠI SÂN BAY, NHÂN VIÊN HẢI QUAN SẼ ĐÓNG DẤU CHO PHÉP NHẬP CẢNH VÀ CẤP THẺ NGOẠI KIỀU
(CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI HỌC KHÓA DÀI HẠN)


*NẾU CẦN NHÀ TRƯỜNG ĐÓN Ở SÂN BAY VÀO NGÀY NHẬP CẢNH THÌ SẼ TỐN THÊM PHÍ ĐÓN.
TIẾN HÀNH THI XẾP LỚP VÀ PHỔ BIẾN NỘI QUY TẠI TRƯỜNG
LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ, THAM GIA BẢO HIỂM QUỐC DÂN, MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
(CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI HỌC KHÓA DÀI HẠN)
KHAI GIẢNG!

THỦ TỤC NHẬP HỌC DÀNH CHO KHÓA NGẮN HẠN

     
THẢO LUẬN
VUI LÒNG BÁO TRƯỚC CHO NHÀ TRƯỜNG HỌ TÊN ỨNG VIÊN MUỐN ĐĂNG KÝ HỌC, THÔNG TIN LIÊN LẠC,
THỜI GIAN HỌC, XÁC NHẬN HỌC PHÍ, KÝ TÚC XÁ...(E-MAIL、ĐIỆN THOẠI)
NỘP ĐƠN XIN NHẬP HỌC VÀ CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT(GỬI CHUYỂN PHÁT, E-MAIL HOẶC NỘP TRỰC TIẾP)
 1. ĐƠN XIN NHẬP HỌC    DÀNH CHO KHÓA NGẮN HẠN
 2. BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP BẬC HỌC SAU CÙNG
 3. BẢN SAO HỘ CHIẾU
 4. 2 TẤM ẢNH THẺ(3cm x 4cm)
NHÀ TRƯỜNG CHO PHÉP NHẬP HỌC
ĐÓNG HỌC PHÍ (TRƯỚC KHI NHẬP HỌC 1 TUẦN), SAU ĐÓ NHÀ TRƯỜNG SẼ CẤP "GIẤY BÁO NHẬP HỌC"
NHẬP CẢNH(BÁO TRƯỚC VỚI TRƯỜNG LỊCH NHẬP CẢNH)
*HỌC SINH TỰ THAM GIA BẢO HIỂM TẠI NƯỚC NHÀ VÌ KHÔNG THỂ THAM GIA BẢO HIỂM QUỐC DÂN CỦA NHẬT
NẾU CẦN NHÀ TRƯỜNG ĐÓN Ở SÂN BAY VÀO NGÀY NHẬP CẢNH THÌ SẼ TỐN THÊM PHÍ ĐÓN.
TIẾN HÀNH THI XẾP LỚP VÀ PHỔ BIẾN NỘI QUY TẠI TRƯỜNG
KHAI GIẢNG!

top